Začínáte nový obchodní případ? Nabíráte zaměstnance? Nabízíme:

Bezpečnostní prověrky

V souvislosti s hospodařením firem nabízíme služby zahrnující prověřování minulých i současných aktivit subjektů, se kterými spolupracujete. Mohou to být Vaši společníci nebo zaměstnanci, cizí osoby v jiném vztahu k Vám, jejichž případná neloajálnost je způsobilá Vám přivodit nemalé finanční ztráty.

100% ÚSPĚŠNOST

1. Je nutné si uvědomovat velmi důležitou úlohu prevence a s ní spojeného důsledného ošetření možných rizik vzniku finančních ztrát a to obzvláště v oblasti personalistiky ( nábor zaměstnanců a jejich následná kontrola ).

2. Neboť mnozí zaměstnanci si stále pěstují návyky, které vážně poškozují zájmy jejich zaměstnavatelů. Jedná se jak o prosté rozkrádání majetku zaměstnavatele tak i o znalost informací týkajících se hospodářského tajemství a jejich prodej konkurenčním firmám za úplatu nebo za dobrou pozici v konkurenční firmě. Kriminální činnosti uvnitř podniku, podvody a rozsáhlé krádeže je nutné odhalovat, ale prevence značně omezí možný rozsah škod, které takovýto zaměstnanec schopen způsobit.

3. Proto je vhodné u zaměstnanců, a to nejen u nových, ale i u zaměstnanců přecházejících na pozice s rozhodovacími pravomocemi, po provedené konzultaci, provést buď namátkově nebo na základě podezření, prověření jejich kontaktů, známostí, majetkových poměrů a případných dalších faktorů, které by zvyšovaly možnost ohrožení zájmů zaměstnavatele.

4. Bude se tedy zejména jednat o prověření spolehlivosti informací, které o sobě uchazeči o zaměstnání poskytli a případné zjištění dalších rozhodujících informací.

Příklady kriminality klíčových zaměstnanců:

Odvětví podnikové bezpečnosti pokrývá celou řadu služeb od prevence podvodů přes ochranu vedoucích pracovníků, získávání zpět nedobytných dluhů, odhalování nekalých praktik, až po prošetřování minulosti lidí.

Lze jednoznačně klientovi doporučit také přechod od poskytování jednorázových služeb k trvalým poradenským vztahům.

vysoce postavený policejní důstojník

Co se obvykle zatajuje:

 • Některá předchozí zaměstnání
 • Insolvence, oddlužení a velké exekuce
 • Obvinění a soudní rozsudky
 • Členství v tajných spolcích
 • Daňové problémy
 • Záliba v sudičství (tzv. notorický stěžovatel)
 • Minulé kriminální problémy
 • Důvod, proč byla dána výpověď z minulého zaměstnání
 • Řízení auta v opilosti
 • Úzké vztahy s organizovaným zločinem
 • Výpovědi před soudem – výživné, dědictví, rozvod
 • Složité rodinné vztahy

K problematice patří i prověrky obchodních partnerů

Proto dále nabízíme preventivní prověřování obchodních partnerů. V současné době se stávají preventivní prověrky nutností již u obchodních případů středního a menšího rozsahu. Toto prověření se zaměřuje především na zjištění informací o pověsti v místě sídla obchodního partnera, v místě jeho provozoven a v neposlední řadě v místě bydliště statutárních orgánů

Kladli jste si již otázky?

 • Jak dlouho s obchodním partnerem (dále jen OP) spolupracuji?
 • Je to nový OP?
 • Co o něm vím?
 • Proč je rozsah obchodu několikanásobně větší než v minulém měsíci?
 • Likvidoval OP někdy nějakou vlastní společnost?
 • Byl na společnost OP uvalena insolvence?
 • Nemá problémy s Finančním úřadem?
 • Nemůže se uplatnit ručení za DPH?
 • Je solventní? Nebo je „solventní“ jen na oko?   
 • Stýkají se s ním moji zaměstnanci?
 • Nepokusil se v minulosti o nějaký typ podvodu?
 • Neřeší dotace, úvěry, pojistky „divným“ způsobem?
 • Nemůže mne jeho činnost poškodit?
 • Kdo mi jej doporučil?
 • Proč odmítá standardní podmínky obchodu?
 • S kým spolupracuje?

Dále se zaměřujeme též na majetkové poměry, chování obchodního partnera k jiným firmám i ve vzdálenější minulosti, na rozsah obchodního případu, je-li to pro něj standardní obchodní případ nebo se jedná o pro něj mimořádnou událost. V případě zjištění rizika daného obchodního případu, při konzultaci s firmou (klientem) navrhneme soubor opatření ke snížení míry rizika. V případě zájmů firmy (klienta) jsme schopni tento soubor opatření na základě pověření realizovat.

Jsme tu pro Vás, pomůžeme kdykoliv.