Myslíte si, že nedostáváte zaplaceno včas? Nabízíme pomoc při mimosoudním vymáhání:

Inkaso pohledávek

V souvislosti s rostoucí inflací, nedostatkem surovin a pracovníků se u mnoha firem znovu objevuje problém pohledávek a jejich řešení před žalobou u soudu. Proto nabízíme inkasní služby zahrnující veškeré činnosti v oblasti obchodně závazkových vztahů.

Pohledávky za odběrateli?

 • Čekáte na úhradu faktury, která nepřichází?
 • Opakovaně se připomínáte se svým nárokem, ale nikdo s Vámi nemluví?
 • Spolehněte se na profesionály, kteří se pohledávkám věnují každý den, znají časté výmluvy a kličky dlužníků, využívají znalosti a zkušenosti mnoha let praxe.
 • Získání plateb od dlužníků je v mnoha ohledech časově náročná práce.
 • Vám bude brát čas a udržovat Vás v permanentním stresu. 
 • Zbavte se proto těchto starostí a přenechte je lidem, kteří se budou za Vás starat o Vaše problémové odběratele, nespolehlivé obchodní prartnery a nebo kohokoliv jiného, kdo Vám dluží Vaše peníze.

Inkaso pohledávek:

Základní podmínky:

 • dlužník se nachází na území ČR
 • obsah pohledávky odpovídá obchodnímu vztahu uzavřeného mezi věřitelem a dlužníkem
 • oprávněnost pohledávek není ze strany dlužníka rozporována a věřiteli nejsou známy, či dlužníkem vytýkány, vady plnění, ani jiné právní důvody, které by opravňovaly dlužníka k neplacení dlužné částky
 • v případě sporných a ze strany dlužníka napadnutelných pohledávek, obchodní případ převezmeme pouze za speciálních podmínek.

Co potřebujeme k započetí inkasa?

 • název subjektu, IČO
 • dlužná částka, splatnost
 • písemnosti z jednání (jsou-li k dispozici),
 • po celou dobu spolupráce jste majiteli pohledávky
 • finanční prostředky z inkasovaných pohledávek jsou placeny na Váš účet
 • pokud je úhrada prováděna v hotovosti, jsou Vám tyto finanční prostředky neprodleně převáděny.
 • poměrně rychlá cesta k dosažení jasného výsledku formou intenzivního jednání s dlužníkem

Inkasní služby

Agentura provádí tuto činnost pro klienty na základě uzavřené příkazní smlouvy. Spolu se smlouvou je zároveň vystavena plná moc k vyřízení celé záležitosti. Inkaso pohledávek poskytujeme s využitím všech legálních prostředků a s fundovanou znalostí právních předpisů, zejména z oblasti obchodního, občanského, insolvenčního a trestního práva. Podstatou správy pohledávek je zajistit pohledávku dříve, než se stane pohledávkou nedobytnou / promlčenou.

 • Čím je fakturovaná částka déle po splatnosti, tím je méně pravděpodobné, že věřitel dostane své peníze. Jsme si vědomi toho, že odběratel, který neuhradil faktury v termínu, zřejmě tyto prostředky používá pro své podnikatelské aktivity.
 • Správa pohledávek zajistí všechny činnosti po vystavení faktury. V dohodnutých termínech předává Vaše společnost dle vlastního uvážení celé nebo část saldokonta a další činnost spojená s kontrolou a dodržením splatností je naší starostí. Telefonické kontakty, upomínky a jakékoli další činnosti jsou -prováděny v součinnosti a vyhodnocení platební historie dlužníka, čímž je docíleno optimální načasování všech akcí.
 • Převezmeme za Vás starosti o zaplacení Vašich faktur
 • Nepotřebujete vlastní pracovníky na řešení tohoto problému

Jsme tu pro Vás, pomůžeme kdykoliv.