Nabízíme

Prokazování nevěry

Výlet s milenkou

1. Nevěra

Jako straně poškozené (citovou újmou způsobenou nevěrou), Vám nabízíme detektivní služby k zajištění rovných podmínek při majetkovém vypořádání, dělení majetku při rozchodu, eventuálně rozvodu. A dále při stanovovování podmínek péče o děti.

2. rozpad vztahu

Vše pro vás

Pro úspěšné řešení problému budete potřebovat toto:

A.

Důkazy

Zajistíme veškerou foto a video dokumentaci nutnou pro případné soudní jednání.

C.

DNA

V případech dlouhodobějších vztahů (manžel – milenka, či manželka – milenec) jsme schopni zajistit listinné důkazy a svědecké výpovědi. Na přání zajistíme analýzu DNA ze zajištěných vzorků.

B.

Majetek

Zadokumentujeme případné převody majetku a platby za fiktivní dodávky – služby.

D.

„nový život“

V případě že se manžel(ka) připravuje na „nový život“ zajistíme důkazy o koupi nemovitosti, bytu… .

Těhotná

3. Nemanželské děti

Všeobecně se to neví, ale pokud je Vám partner nevěrný a z tohoto vztahu má dítě, nebo více nemanželských dětí, tak v případě jeho smrti (autonehoda, infarkt, úraz na lyžích, atd.) tyto nemanželské děti mají ze zákona nárok na dědický podíl stejný jako manželské děti. Je proto i v zájmu Vašich dětí mít přehled o dalších dětech Vašeho partnera. V případě, že máte nejistotu v této oblasti, je možné Vám poskytnout pomoc detektivní kanceláře i v této části partnerského vztahu.