Ceník služeb

Běžné šetření detektivaod 500 Kč za hodinu

Cena detektivních služeb může být vyčíslena až po první konzultaci s klientem, po provedení analýzy podkladů a vstupních informací poskytnutých klientem. Detektivní služby ovšem není prodej plechů, náhradních dílů nebo praček, neprodáváme balíčky. Zastáváme názor, že každý případ je specifický a právě proto vyžaduje speciální rozbor, analýzu a vytvoření nabídky na míru. Vždyť každý obor podnikání potřebuje něco jiného. Důležitá je také zasadit očekávání a možný přínos do reálného rámce. Je třeba zohlednit prostředí, konkurenci, Vaše spolupracovníky a teprve pak je možné vyčíslit náklady, které musíte vynaložit.

V každém případě bude cena stanovena před podpisem příkazní smlouvy. Cenu lze stanovit i paušální, ve většině případů je pro klienta výhodnější. Zpravidla se vychází z uvedených cen, které se mění v závislosti na charakteru a rizikovosti prováděné činnosti.

 

Příklady cen detektivních služeb:Cena na hodinu za pracovníka
Monitorování osoby, sledování :od 1000 Kč
Zpracování podkladů – důkazů pro správní řízení:od 3000Kč
Zpracování podkladů – důkazů pro trestní řízení:od 3000 Kč
Bezpečnostní audit, poradenství, konzultace:2000 Kč – 6000 Kč

příprava předem 2 hodiny, účtuje se k samotné konzultaci, bez přípravy se nic konkrétního nedozvíte

Příklady cen detektivních služeb:Cena za službu
Prověrka osoby:od 15 000Kč
Kontroly nemocných zaměstnanců:od 800 Kč (s dokumentací)
Vymáhání pohledávek:Cena v % z vymáhané částky
Pohledávky do 25 000 Kč:provize 35 %
Pohledávky od 25 000 do 100 000 Kč:provize 25 %
Pohledávky nad 100 000 Kč:provize 19 %
Zpracování podkladů – důkazů pro občanskoprávní řízení:poplatek 3000 Kč
Zpracování podkladů – důkazů pro trestní řízení:poplatek 3000 Kč
Osobní návštěva dlužníka:poplatek 1000 Kč
Při převzetí případu se požaduje záloha na předpokládané náklady.
Ceník platný od 1. října 2021.

Co budeme od Vás potřebovat?

Základní podmínky

  • uzavření příkazní smlouvy
  • složení přiměřené zálohy na služby ( složením zálohy se potvrzuje akceptace smlouvy a souhlas s VOP )
  • pověření plnou mocí k dohodnutým úkonům
  • předání podkladů a všech dostupných informací klientem
  • otevřené informace o minulých činnostech v přebíraném případu
  • Vaši aktivní spolupráci – pracovat musíme společně
  • u sledování je požadovaná jednoznačná identifikace – fotografie
Diskrétnost ve všech případech je samozřejmá a předpokládá se, že je oboustranná.
  • pokud si nás budete chtít vyzkoušet (získání informací, které již máte a nejsou pro řešení případu důležité), musíte počítat s tím, že ztrácíte zbytečně čas i peníze