Pozor na společníky

Detektivní agentura převzala případ, kde bylo podezření na to, že jeden ze společníků, který byl shodou okolností pověřen vedením obchodní a prodejní sítě, v rámci prodejů, okrádá společnost o značné částky.

Vzhledem k tomu, že dotyčný společník měl na starosti celý obchodní úsek, včetně skladů, nebyl pro něj problém zboží vyskladnit a prodat bez dokladu odběrateli. Toto zboží prodával za hotové bez DPH. Vzhledem k tomu, že jim toto zboží nabízel za těchto podmínek společník, neměli obavy z toho, že zboží je kradené. Agentuře se podařilo přesvědčit jednoho z odběratelů, aby s dotyčným vedl jednání dle předem domluvených podmínek, při kterém by chtěl po dotyčném další nelegální dodávky a zároveň jej měl při řeči navést k tomu, aby řekl množství, které spolu nelegálně zobchodovali. V oděvu odběratele agentura umístila mikrofon, v prostoru schůzky byla dále umístěna videokamera, která nahrála fyzické předání peněz. Na základě těchto důkazů byl společník vyloučen ze společnosti, dále mu byl vklad do společnosti započítán se škodou, která mu byla prokázána. Klient si tak uchránil asi 800 000 Kč