Společnost zabývající se výrobou nábytku na zakázku

Vedení společnosti zabývající se výrobou nábytku na zakázku obdrželo anonymní dopisy upozorňující na rozsáhlé krádeže ve firmě.

V rámci ověřování pravdivosti informací se podařilo detektivům zjistit totožnost pisatele a po rozhovoru s ním byly získány další náměty na prověření. Zjištěním svědků a na základě jejich výpovědí byly získány důkazy prokazující pravdivost údajů z anonymních dopisů v plném rozsahu. Dle sdělení svědků šlo o to, že mistr výroby ve spolupráci s několika pracovníky na zakázku vyráběl z materiálu společnosti a na jejích strojích nábytek, který za pomoci hlídače objektu provezli ven z areálu firmy. Získané poznatky byly podkladem ke stanovení dalšího postupu.

Ekonomický ředitel společnosti spolu s předsedou představenstva provedli na doporučení detektivní agentury návštěvu u mistra v jeho bydlišti. Tento měl kompletně vybavený dům nábytkem pocházejícím ze zmíněné společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že vybavil nábytkem několik domů a restauračních zařízení, mistr podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru a dohodnul se s vedením na způsobu úhrady škod.

Rozsah škod byl stanoven cca na deset milionů korun. Současně se podařilo zjistit několik menších „škůdců“. Tito neprodávali neoprávněně nábytek, ale odváželi si nábytek „jen“ pro vlastní potřebu. Všichni přistoupili na dohodu o ukončení pracovního poměru. Rozsah škod u těchto pracovníků nepřesáhl jeden milion korun.