Společnost zabývající se výrobou a distribucí lepidel

Společnost zabývající se výrobou a distribucí lepidel měla dlouhodobé problémy s odbytem výrobků. Majitel společnosti měl podezření, že příčinou těchto problémů bude jeden z bývalých zaměstnanců.

Po provedeném šetření agentura prokázala, že zmíněný zaměstnanec si odnesl kompletní databáze odběratelů i dodavatelů, zcizil receptury na výrobu lepidel a tyto údaje zneužil ke startu vlastní firmy.

Agentura monitorovala činnost bývalého zaměstnance po dobu šesti měsíců. Sledováním byly zjištěny závazné prohřešky proti zákonům. Nejzávažnější byly informace o tom, že bývalý zaměstnanec si opatřoval suroviny k vlastní výrobě krádežemi u velkých podniků, zabývajících se chemickou výrobou. Na základě pokynu klienta byl tento případ nadále řešen ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Firma bývalého zaměstnance ukončila činnost po jednom roce činnosti. Klientovi se opět obnovily odběry jeho produktů do původního rozsahu.