Správa pohledávek

Agentura provádí tuto činnost pro klienty na základě uzavřené mandátní smlouvy. Spolu se smlouvou je zároveň vystavena plná moc k vyřízení celé záležitosti. Inkaso pohledávek poskytujeme s využitím všech legálních prostředků a s fundovanou znalostí právních předpisů, zejména z oblasti obchodního, občanského, konkurzního a trestního práva. Podstatou správy pohledávek je zajistit pohledávku dříve, než se stane pohledávkou nedobytnou.

Čím je fakturovaná částka déle po splatnosti, tím je méně pravděpodobné, že věřitel dostane své peníze. Jsme si vědomi toho,že odběratel, který neuhradil faktury v termínu, zřejmě tyto prostředky používá pro své podnikatelské aktivity.
Správa pohledávek zajistí všechny činnosti po vystavení faktury. V dohodnutých termínech předává Vaše společnost dle vlastního uvážení celé nebo část saldokonta a další činnost spojená s kontrolou a dodržením splatností je naší starostí. Telefonické kontakty, upomínky a jakékoli další činnosti jsou -prováděny v součinnosti a vyhodnocení platební historie dlužníka, čímž je docíleno optimální načasování všech akcí.

Výhody správy pohledávek
• převezmeme za Vás starosti o zaplacení Vašich faktur
• nepotřebujete vlastní pracovníky na řešení tohoto problému
• sami kontaktujeme dlužníky po termínu splatnosti
• plně se věnujete podnikání

Ekonomické zápočty
Účinným prostředkem při řešení pohledávek a závazků jsou několikanásobné zápočty, kdy se prvotní pohledávka posunem přes několik firem projeví jako závazek stejné firmy. V případech, kdy objevíme možnost realizace takovýchto zápočtů, jsme připraveni pro Vás vyjednat se zainteresovanými stranami souhlas s takovým zápočtem, připravit veškeré smlouvy a náležitosti potřebné k provedení zápočtu a nakonec tento zápočet i realizovat.