Prověrky obchodních partnerů

·         Nabízíme preventivní prověřování obchodních partnerů. V současné době se stávají preventivní prověrky nutností již u obchodních případů středního a menšího rozsahu. Toto prověření se zaměřuje především na zjištění informací o pověsti v místě sídla obchodního partnera, v místě jeho provozoven a v neposlední řadě v místě bydliště statutárních orgánů.

·         Kladli jste si již otázky:
• Jak dlouho s obchodním partnerem (dále jen OP) spolupracuji?
• Je to nový OP?
• Co o něm vím?
• Proč je rozsah obchodu několikanásobně větší než v minulém měsíci?
• Likvidoval OP někdy nějakou vlastní společnost?
• Byl na společnost OP uvalen konkurz?
• Kdo mi jej doporučil?
• Proč odmítá standardní podmínky obchodu?
• S kým spolupracuje?
• Je solventní? Nebo je „solventní“ jen na oko?
Dále se zaměřujeme též na majetkové poměry, chování obchodního partnera k jiným firmám i ve vzdálenější minulosti, na rozsah obchodního případu, je-li to pro něj standardní obchodní případ nebo se jedná o pro něj mimořádnou událost. V případě zjištění rizika daného obchodního případu, při konzultaci s firmou (klientem) navrhneme soubor opatření ke snížení míry rizika. V případě zájmů firmy (klienta) jsme schopni tento soubor opatření na základě pověření realizovat.