Potravinářská společnost

Výrobní ředitel potravinářské společnosti získal podezření na krádeže zboží společnosti na základě rozdílných vstupních a výstupních množství u surovin a zboží v rámci uzavřeného areálu.

Po převzetí případu agentura provedla prověrku všech zaměstnanců a bezpečnostní služby, která zajišťovala ostrahu objektu. Byli prověřeni i rodinní příslušníci, jejich podnikatelské aktivity a další kontakty. V souběhu s tímto prověřováním bylo prováděno průběžné sledování objektu společnosti, kterým byl částečně rozkryt systém krádeží. Po ukončení těchto činností a jejich vyhodnocení bylo přistoupeno k pohovorům s vytipovanými pracovníky, kteří objasnili další část systému krádeží. Složením těchto částí systému byl získán kompletní přehled o tom, kdo krádeže organizuje a jak jsou prováděny. Na základě těchto informací byla provedena rozsáhlá personální opatření. Základním problémem zde bylo, že do řídící funkce byl přijat člověk, který již v minulosti podobným způsobem škodil v jiné společnosti, za což byl propuštěn a bylo proti němu vedeno trestní stíhání, na jehož základě byl pravomocně odsouzen.

Po ukončení sledovací a vyhodnocovací činnosti agentury byla provedna změna ve způsobu ostrahy objektu a změna smlouvy s bezpečnostní službou s doložkou o ručení za škody, kterým mohla bezpečnostní služba zamezit anebo které způsobí svou činností její zaměstnanci,

– vedení skladové evidence byl nastaven tak, aby bylo možné včas odhalit jakékoliv neoprávněné manipulování se zbožím,

– zavedeno prověřování nově přijímaných zaměstnanců.

Po celkovém vyčíslení škod způsobených činností této skupiny byla vyčíslena cena zboží uchráněného pro společnost v částce desítek milionů korun ročně.