Odkup pohledávek

Odkup pohledávek je realizován na základě smlouvy o postoupení pohledávek v souladu s ustanovením § 524 a násl. Občanského zákoníku.

Realizuje odkup jak jednotlivých pohledávek, tak i celých souborů. Kupní cena je kalkulovaná z nominální hodnoty pohledávek na základě analýzy předmětných pohledávek a bonity dlužníků. Preferujeme odkup souborů pohledávek se shodnými znaky, např. pohledávky splatné v roce 2007, pohledávky ze shodného produktu, pohledávky se shodnou právní formou, atd.

V současné době poptáváme pohledávky ze stavebního sektoru.