Ochrana před vyděrači

Častým jevem se v našem státě stalo vydírání spojené s vymáháním pohledávek, anebo vymáhání výpalného, zpravidla až nechutným způsobem prováděné, využívající různé metody vyvolávání pocitu strachu.

Často jde o situace, kdy je jednotlivci, či společníkům firmy vyhrožováno fyzickou likvidací, nebo případnými jinými „problémy“, mezi něž patří prozrazení důvěrných informací, hrozba trestním stíháním nebo zveřejněním nepravd, které mohou poškodit dotyčnou osobu. V mnoha případech se jedná také o vymáhání fiktivních pohledávek.

Běžné způsoby vyděračů jsou:
• zastrašování, výhrůžky
• hrozba zbraní
• hrozba problémy v zaměstnání (zařídíme Vaše propuštění…)
• fyzický útok (facky, křik, …)
• neposkytnutí času na rozmyšlenou
• ohrožování rodinných příslušníků (manželky, dětí)


Detektivní agentura již řeší běžně podobné případů, kdy vyděrači zastrašováním, násilím a neposkytnutím informací vyvolali obavu a pocity strachu. Bez naší pomoci by oběti byly poškozeny na svých právech a především na majetku. Vždy se jednalo o případy spojené s hrubým jednáním a v několika případech také spojené s násilím. Agentuře se podařilo vydíraným uchránit majetek a hotové peníze ve výši desítek miliónů korun.
Agentura je schopna řešit případy proti všem národnostem vyděračů!
Při řešení uvedených případů je zpravidla třeba koordinovat postup s příslušnými složkami Policie ČR. Tuto součinnost bezproblémově zajišťujeme.