Ochrana informací

Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, je potencionální ohrožení od konkurenčních firem, které může vyplývat z jejich aktivní snahy získávat všechny dostupné (tedy též neveřejné) informace o ostatních soutěžitelích na trhu. Součástí těchto snah bývá přeplacení klíčových pracovníků a jejich případné následné zaměstnání.

Buďto pracovník přejde do konkurenční společnosti i s důležitými informacemi nebo tyto informace od něj konkurenční společnost kupuje za úplatu. Toto bývá spojené s následující snahou těchto firem dané informace využít co nejefektivněji, což nebývá většinou v souladu se zájmy firmy (klienta).
Informace získané při řešení takových případů mohou být využity k mimosoudní dohodě s danou firmou, jejíž součástí by bylo nutné upuštění od jakýchkoliv pokusů na využití neoprávněně získaných informací nebo k případnému soudnímu projednávání dané záležitosti.

Většinou se zájem konkurence soustřeďuje na tyto oblasti:
• odběratelé
• dodavatelé
• prodejní ceny
• podmínky dodavatelům
• klíčoví zaměstnanci