FAQ

Na jakou část území ČR se zaměřujete?

Pracujeme po celém území ČR, na území EU a sousedních států s EU, jako příklad uvedu Švýcarsko. 

Manželka se chystá na nákupy do Londýna. Můžete ji sledovat?

Ano, můžeme. Bude zde rozhodující, abyste se rozhodl dostatečně zavčasu a celá akce se dala prakticky nachystat. Pokud manželka odjíždí za hodinu, tak je zpravidla pozdě.

Manžel jede na obchodní jednání do Liberce. Můžete jej tam jet "zkontrolovat"?

Samozřejmě. Dovolím si zde ale upozornit na skutečnost, že pokud se jedná z vaší strany o podezření na nevěru. Velmi pravděpodobně manžel nebude nejen v hotelu, který Vám řekl, ale ani v Liberci a ze zkušenosti se dá říct, že na 95 % bude na jiném místě ČR, nebo i v zahraničí.

Provádíte sledování osob. Je to náročné?

Ano, je to náročná činnost. Sledování - monitoring je značně závislé na osobě, která sledování vykonává. Z hlediska taktiky je nutné zaměřit se nejen na technické vybavení a technologické znalosti, ale i na připravenost, odbornou a fyzickou zdatnost pracovníka určeného pro tento typ úkolu. Nezbytným je pozorovací talent, trpělivost, intuice a schopnost operativně vyhodnotit ty detaily, které jsou rozhodující z hlediska úkolu a tyto zadokumentovat. 

Jakou formou dostanu výsledky - výstup sledování?

Dostanete písemnou zprávu z průběhu sledování, fotografie v digitálním formátu, přehled osob, se kterými byl navazán kontakt. Vše záleží na dohodě.  

Mohl bych, jako neškolená osoba nepozorovaně sledovat svoji manželku?

Neškolená osoba zpravidla nemá cit pro situaci a sledovaná osoba si zpravidla všimne, že za ní jedete. Pokud se navíc jedná o rodinného příslušníka, zpravidla prozrazením tohoto sledování vzniknou seriózní problémy.

Kdo může poskytovat služby soukromého detektiva?

Je zapotřebí získat koncesní listinu. Tu získáte, pokud doložíte praxi a vzdělání. Zpravidla se dokládá vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro činnost detektiv koncipient (68-009-M).