Prokazování nevěry

Jako straně poškozené (citovou újmou způsobenou nevěrou), Vám nabízíme detektivní služby k zajištění rovných podmínek při majetkovém vypořádání, eventuelně rozvodu.


• Zajistíme veškerou foto a video dokumentaci nutnou pro případné soudní jednání.
• V případech dlouhodobějších vztahů (manžel – milenka, či manželka – milenec) jsme schopni zajistit listinné důkazy a svědecké výpovědi. Na přání zajistíme analýzu DNA ze zajištěných vzorků.
• Zadokumentujeme případné převody majetku a platby za fiktivní dodávky – služby.
• V případě že se manžel(ka) připravuje na „nový život“ zajistíme důkazy o koupi nemovitosti, bytu… .


Všeobecně se to neví, ale pokud je Vám partner nevěrný a z tohoto mileneckého vztahu má nemanželské dítě, nebo nemanželské děti, tak v případě jeho smrti (autonehoda, infarkt, úraz na lyžích, atd…) tyto nemanželské děti mají ze zákona nárok na dědický podíl stejný jako manželské děti. Je proto i vzájmu Vašich dětí mít přehled o případných dalších dětech Vašeho partnera. V případě, že máte nejistotu v této oblasti, je možné Vám poskytnout pomoc detektivní kanceláře i v této části partnerského vztahu.