Domácí násilí

Domácí násilí (či násilí v rodině) zastupuje významný sociální fenomén formy násilí rozšířený po celém světě. V ČR dlouhou dobu byl (a stále často je) považován za zanedbatelný a převážně soukromý problém partnerů. Tento text by měl objasnit a přiblížit pojem domácího násilí a zároveň sloužit jako nabídka pomoci proti agresorům. V případě kontaktu s agenturou bude vyhodnocena možnost právních podmínek efektivní obrany proti agresorovi ve Vašem případě. Zároveň budete seznámeni s postupem, který Vás smysluplně a v rámci daných možností i efektivně zbaví napadání ze strany útočníka.


Možnosti řešení pomocí ženských organizací a spolků je možné, nikoliv však jednoznačně pozitivní.
V různých diskusních skupinách na internetu se zkušenosti žen s pomocí těchto organizací různí, nejvíce asi bude zaležet na jednotlivém přístupu v daném případě. V případě, že se Vám podaří kontaktovat erudovaného a zběhlého pracovníka, ve většině případů Vám pomůže. Z našich případů vyplývá zkušenost, že je velmi vhodné přijmout pomoc nikoliv od ženy, ale svěřit se muži a ponechat celé řízení vzniklé situace na něm a jeho odstupu od daného problému.
Citová angažovanost, kterou oběť útoku má vůči útočníkovi (partnerovi), jí brání ve většině smysluplných protiakcí a rady kamarádek nemusí být až tak úplně správné.


Co je domácí násilí?


Tímto pojmem se označuje fyzické, psychické a sexuální násilí mezi partnery, které se odehrává v soukromí a je opakované a má tendenci se stupňovat. Ve většině případů se odehrává beze svědků. To je příčinou, proč domácí násilí zůstává – často i řadu let – utajeno, zároveň je ale také důvodem, proč se o něj lidé příliš nezajímají – považují je totiž za soukromou záležitost. Intenzita útoků se také zvyšuje. Může směřovat nejen k partnerům a manželům, ale i ke starým lidem, dětem a zdravotně postiženým. Oběť se většinou velmi stydí a stud jí brání v jakémkoliv „zveřejnění“ domácího násilí a tím sama oběť brání vyřešení vzniklé situace. Pod pojem domácí násilí se dá jednoznačně zařadit toto chování a jednání agresora:


1. fyzické, sexuální, emocionální a psychické týrání žen jejich současnými nebo bývalými partnery zahrnující i vážné pohrůžky použití násilí proti dětem.
2. fyzické, sexuální, emocionální a psychické týrání dětí (zde se řadí „sledování“ násilí páchaného otcem na matce dítěte). Doba, kdy je dítě vystavené stresům, trvá i několik roků.
3. fyzické, sexuální, emocionální a psychické týrání seniorů.
Jmenovitě se zde můžeme zařadit útoky typu citového vydírání, zesměšňování, ponižování, vulgarismy, teror ve formě zákazů, příkazů, izolace od kamarádů a rodiny (znemožnění návštěv rodičů), nočních výslechů, kontrol, odpírání spánku a jídla, zamykání, násilí spojené s vydíráním, vyhrožováním, únosem dítěte nebo slovy „připravím tě o děti“, „dostanu tě do blázince“, „společensky tě zničím“, přímé vyhrožování zabitím, ohrožování zbraní (pistole, nůž, …) Dále se bude jednat o přímé fyzické násilí: vynucený sex, znásilnění v manželství (partnerství), násilí během gravidity a to i v době těsně před porodem, či po příchodu z porodnice.
Následky soužití s agresivním partnerem mohou být různé, většinou se bude jednat o úrazy v uvedeném rozsahu:
Otřes mozku,zlomeniny žeber, lícní kosti, zhmožděné obratle,přeražený nos, prasklý ušní bubínek, šité rány v obličeji, vyražené zuby, přeražená sanice, úraz oka, hematomy, modřiny, pálení cigaretou, … .
Většina obětí, se kterými se při naší činnosti setkáváme se domnívala, že po rozvodu jejich problém skončí a ony budou moci s ohledem na charakter prožitého příkoří nerušeně samy užívat byt, zatímco partner bude nucen ihned po rozvodu byt opustit. Není to ovšem pravda a rozvod automaticky neznamená „vystěhování“ partnera. Velice záleží na důkladné přípravě na rozvodové řízení, na zajištění důkazů a výpovědí svědků.


Pomůžeme Vám v případech, kdy nastal stav důkazní nouze. Zajistíme Vám dostatek důkazů pro kvalifikované vedení trestního, nebo občanskoprávního sporu.


Pomůžeme Vám se zajištěním právní pomoci v průběhu majetkoprávních vyrovnání a rozvodu.