Bezpečnostní prověrky

·         V souvislosti s hospodařením firem nabízíme služby zahrnující prověřování minulých i současných aktivit subjektů, se kterými spolupracujete. Mohou to být Vaši společníci nebo zaměstnanci, cizí osoby v jiném vztahu k Vám, jejichž případná neloajálnost je způsobilá Vám přivodit nemalé finanční ztráty.

·        
Je nutné si uvědomovat velmi důležitou úlohu prevence a s ní spojeného důsledného ošetření možných rizik vzniku finančních ztrát a to obzvláště v oblasti personalistiky ( nábor zaměstnanců a jejich následná kontrola ).

·         Neboť mnozí zaměstnanci si stále pěstují návyky, které vážně poškozují zájmy jejich zaměstnavatelů. Jedná se jak o prosté rozkrádání majetku zaměstnavatele tak i o znalost informací týkajících se hospodářského tajemství a jejich prodej konkurenčním firmám za úplatu nebo za dobrou pozici v konkurenční firmě. Kriminální agresi uvnitř podniku, podvody a rozsáhlé krádeže je nutné odhalovat, ale prevence značně omezí možný rozsah škod, které takovýto agresor je schopen způsobit.
Proto je vhodné u zaměstnanců, a to nejen u nových, ale i u zaměstnanců přecházejících na pozice s rozhodovacími pravomocemi, po provedené konzultaci, provést buď namátkově nebo na základě podezření, prověření jejich kontaktů, známostí, majetkových poměrů a případných dalších faktorů, které by zvyšovaly možnost ohrožení zájmů zaměstnavatele.
Bude se tedy zejména jednat o prověření spolehlivosti informací, které o sobě uchazeči o zaměstnání poskytli a případné zjištění dalších rozhodujících informací.

·         Co se obvykle zatajuje:
• Některá předchozí zaměstnání
• Bankrot a velké zadlužení
• Obvinění a soudní rozsudky
• Členství v tajných spolcích
• Daňové problémy
• Záliba v sudičství (tzv. notorický stěžovatel)
• Minulé kriminální problémy
• Důvod, proč byla dána výpověď z minulého zaměstnání
• Řízení auta v opilosti
• Úzké vztahy s organizovaným zločinem
• Výpovědi před soudem – výživné, dědictví, rozvod
• Složité rodinné vztahy

·        
Odvětví podnikové bezpečnosti pokrývá celou řadu služeb od prevence podvodů přes ochranu vedoucích pracovníků, získávání zpět nedobytných dluhů, odhalování nekalých praktik, až po prošetřování minulosti lidí.
Lze jednoznačně klientovi doporučit také přechod od poskytování jednorázových služeb k trvalým poradenským vztahům.